Systémová integrace

Systémová integrace znamená efektivní propojení specializovaných IT systémů v jeden funkční celek a především správné začlenění systémů do fungování organizace. To vše vždy zastřešeno důsledným projektovým vedením. Dobrá systémová integrace vede ke snížení celkových nákladů implementovaných procesů a podporuje další rozvoj společnosti.

Tvorba takového řešení vyžaduje často podceňovanou znalost implementovaných procesů a problematiky v dané oblasti u klienta, která je podstatná pro dosažení očekávaného dlouhodobého finančního efektu. Dobrá systémová integrace samozřejmě vyžaduje technologickou znalost softwarových a hardwarových prvků v řešení, a její správné použití vede k vybudování otevřené, řízené, výkonné a bezpečné integrace. V této oblasti disponuje naše společnost expertními znalostmi, a s podporou metodiky projektového řízení dokážeme definovat požadavky na integrované systémy přesně v souladu s požadavky na ucelené procesy. Tyto znalosti dokáží vyloučit možnost špatných návrhů integrací, které by případně mohly vést k celkovému selhání projektu se všemi negativními důsledky na provoz a podporu privátních obchodních aktivit klienta.

V rámci systémové integrace nabízíme:

 • Tým, který disponuje dovednostmi pro všechny fáze integračního projektu
  • Analytická fáze – pro tuto fázi dodáváme komplexní dokumentaci
   • Procesní specifikace
   • Integrační specifikace
   • Rozdílová analýza
   • Analýza rizik
   • Testovací a akceptační scénáře
   • Sumář definovaný v dokumentu Prováděcí projekt, který obsahuje přesnou definici dodávky
    a zodpovědnosti, požadavky na součinnost a dodávky ze strany klienta a případně dalších dodavatelů, časový harmonogram a předání díla v souladu s dokumentaci uvedenou výše.
  • Implementační fáze – samotná realizace projektu dle specifikací z analytické fáze, řízené dle projektového harmonogramu
  • Předání díla – na základě definice Prováděcího projektu budou doplněny definované testovací
   a akceptační scénáře.
 • Vedoucí projektu a klíčoví pracovníci disponují certifikovanou znalostí ověřené metodiky a postupů – PRINCE2, TOGAF a ITIL®
 • Jsme schopni nabídnout integrační řešení jako ucelenou dodávku „na klíč“, nebo působit v roli odborného dozoru, garanta v rámci interního projektu na straně klienta, nebo v rámci dodávek třetích stran

ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.