Retail a služby

Narůstající očekávání zákazníků a globalizace a konsolidace trhu kombinovaná s náročným ekonomickým prostředím tlačí prodejce a společnosti provozující spotřební maloobchod k přemýšlení o budoucí podobě svého podnikání. Ukazuje se, že úspěšné společnosti musí lépe rozumět chování zákazníků, být s nimi v neustálém kontaktu a vytvářet nové zdroje příjmů prostřednictvím inovace výrobků a služeb a zefektivněním dodavatelského řetězce, to vše při důrazu na snižování nákladů.

Podobně jako v ostatních odvětvích se obchodníci snaží maximálně využít stávající investice do infrastruktury. Efektivní využívání informačních systémů v oblastech jako je doprava může nejen snížit provozní náklady až o 10 %, ale také optimalizovat tok zásob a tím uvolnit kapacity bez větších nároků na dodatečné investice. Díky tomu, že společnost CGI má silnou pozici v oblasti řešení pro řízení dopravy a hluboké znalosti a zkušenosti v oboru, můžeme maloobchodníkům pomoci zlepšit organizaci jejich provozu při současném snížení nákladů.

Maloobchodu a prodejcům spotřebního zboží pomáhá CGI přizpůsobit se a zůstat konkurenceschopnými, a to díky obchodní a technologické transformaci. Navrhujeme, zavádíme a spravujeme komplexní maloobchodní systémy, které jsou základem úspěchu na dnešním měnícím se trhu. Naše komplexní služby a řešení umožňují organizacím potřebnou změnu v oblastech, jako jsou analýzy a business intelligence, mobilní obchod, CRM, řízení dodavatelského řetězce, digitalizace a řízení skladů, e-komerce, plánování podnikových zdrojů a užší spolupráce se spotřebiteli.

Zkušenosti a odborné znalosti

  • Působíme jako poskytovatel služeb pro více než 250 firem a korporací z oblasti maloobchodu včetně některých největších světových maloobchodních značek.
  • Máme rozsáhlé znalosti problematiky a zaměstnáváme více než 1000 profesionálů, kteří se věnují firmám působícím v maloobchodě a oblasti spotřebního zboží.
  • Poskytujeme plný outsourcing služeb jak pro maloobchodníky, tak i pro firmy, které skladují, distribuují nebo vyrábějí spotřební zboží.

Řešení pro retail a služby