Zajištění povinného reportingu v rámci REMIT

Společnost CGI IT Czech Republic nabízí účastníkům energetického trhu službu pro zajištění povinností reportingu v rámci REMIT. CGI jako nezávislý certifikovaný RRM (Registered Reporting Mechanism) zajistí bezpečné a důvěrné předávání obchodních dat účastníků do evropské databáze ACER.

REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Klade účastníkům energetických trhů v EU za povinnost oznamovat do evropské databáze agentury ACER data z obchodních transakcí. Tato povinnost platí pro data z organizovaných tržních míst od 7. října 2015. Pro data z bilaterálních smluv uzavřených mimo tržní místa od 7. dubna 2016.

Účastníkem trhu pro účely povinností REMIT se rozumí jakákoli osoba, která provádí transakce na jednom či více velkoobchodních trzích s energií, včetně zadávání příkazů k obchodování.   Jedná se obchodníky, dodavatele, výrobce, zprostředkovatele, velké spotřebitele, a dále provozovatele přenosových a přepravních soustav.

V případě zájmu o detailní informace kontaktujte prosím pana Dušana Špelinu: dusan.spelina@cgi.com