Průmysl a výroba

Hnacím motorem rozvoje průmyslu jsou moderní informační technologie. Jejich cílem je přinášet do jednotlivých průmyslových odvětví ověřené postupy, které zvyšují produktivitu práce a efektivitu výrobních procesů. Otevřená spolupráce v dodavatelsko-odběratelských vztazích či v oblasti vývoje výrobků spolu s nástroji pro podporu rozhodování a specializovanými průmyslovými systémy vede ke snižování nákladů a přináší skutečnou přidanou hodnotu.

Pro průmyslové společnosti na českém trhu jsme vybudovali již desítky podnikových informačních systémů. Jsme připravení se podělit o naše rozsáhlé zkušenosti a společně najít řešení, které s ohledem na vaši výrobní náplň zajistí co nejefektivnější fungování vaší společnosti. Pro průmysl a výrobu dodáváme:

MES – Efektivní řízení procesů v reálném čase

Systémy typu MES (Manufacturing Execution System) představují soustavu aplikací pro plánování, operativní řízení a kontrolu procesů výrobního nebo jiného podniku provozujícího rozsáhlejší technologická zařízení.

MES umožňuje sbírat aktuální data o procesu z řídicích systémů a jiných zdrojů a využívat je v reálném čase prostřednictvím jednotlivých aplikací. MES přináší schopnost „Real-Time Visibility“, tj. možnost rozhodovat na základě ověřených a v reálném čase dostupných informací. Jejich využíváním lze následně optimalizovat výrobní
a jiné procesy a tím snížit provozní náklady, zvýšit kvalitu produktů nebo služeb, snížit množství zásob, anebo lépe využívat výrobní zařízení.

Co nabízíme

V oblasti MES nabízíme jak konzultační služby v oblasti ověření proveditelnosti a návrhu vhodného řešení, tak služby implementace a nasazení jednotlivých řešení. Vycházíme z předpokladu, že každé řešení v této oblasti musí být šité na míru potřebám konkrétního podniku a musí mít měřitelné přínosy.

Typické oblasti nasazení MES:

 • Operativní řízení výroby, přepravy či distribuce
 • KPI Management
 • Monitoring stavu zařízení a podpora prediktivní údržby
 • Řízení spotřeby energií
 • Řízení kvality
 • Emisní management, vodní a odpadové hospodářství
 • Plánování výroby a dodavatelsko-odběratelského řetězce

Proč CGI?

 • Máme množství zajímavých referencí pro vedoucí světové společnosti v oblasti těžby a zpracování nerostů, plynárenství, energetiky, papírenství, petrochemie, chemie, potravinářství a procesní výroby obecně.
 • Naši konzultanti zastávají významné role v organizaci MESA International, která se zabývá definováním metod a standardů v oblasti MES, jakož i měřením úspěšnosti nasazení MES v praxi.
 • Pro návrh a implementaci řešení používáme vlastní metodologii Manufacturing Atlas, jejímž cílem je přispět dodávkou IT systémů k dosažení konkrétních přínosů pro podnikání společnosti.
 • Jsme partnerem řady producentů aplikací typu MES, jejichž produkty umíme implementovat a integrovat
  v prostředí zákazníka.