Projektové řízení

V dnešní době, kdy existenční nutností firem je nabízet na trhu kvalitní produkty, řešení nebo služby co nejrychleji, ale hlavně dříve než konkurence, je spolupráce se zkušeným partnerem v oblasti systémové integrace
a projektového managementu klíčová. O budoucnosti celé společnosti může totiž často rozhodnout i pár měsíců skluzu na projektu implementace informačních technologií.

Naši certifikovaní projektoví manažeři mají bohaté zkušenosti s projektovým řízením a pracují s vyspělou metodikou pro oblast implementace a auditu projektů informačních technologií, a to včetně těch, jejichž cílem je outsourcing některých částí ICT (informačních a komunikačních technologií). Jsme připravení řídit i vaše projekty, a to jak ty, v nichž vystupujeme v roli systémového integrátora, tak i ty, kdy dodavatelem řešení je třetí strana a my poskytujeme formou outsourcingu pouze projektový management.

S využitím principů projektového řízení je v současné době řešena velká část rozvojových činností, před kterými organizace a firmy dnes stojí. Kvalitním projektovým řízením lze dosáhnout jakékoli větší změny v životě firmy, organizace nebo subjektu veřejné správy. Tento způsob řízení, jehož hlavním cílem je dosažení stanovených priorit, v sobě soustřeďuje znalosti a dovednosti plánování, organizování, zajišťování a efektivního využívání zdrojů všeho druhu.

Najmout si zkušenou společnost nebo projektového manažera formou outsourcingu je volba, která se rozhodně vyplatí. Při outsourcingu kompletní dodávky nebo projektového řízení vám dodáme dvě typická řešení projektů
– a to jak řešení podle časového plánu, které nepřekročí plánované požadavky na zdroje, tak i nejlepší možné řešení za daných podmínek - ve vyhrazeném čase a s omezenými zdroji.

Projektoví manažeři naší společnosti se zaměřují na dodávku jednotlivých projektů, jsme ale připraveni u vás realizovat nebo zavést i řízení portfolia projektů, které podporují vybrané cíle vaší firmy nebo vaši celkovou strategii.

Víte, že:

  • jsme poskytovali projektové řízení a projektovou kancelář v projektu vybudování IT infrastruktury a řešení cestovních dokladů s biometrickými prvky pro Státní tiskárnu cenin? V tomto projektu bylo naším úkolem řídit subdodavatele a dbát o to, aby harmonogram i rozpočet byly plněny. A to se nám podařilo.
  • společně s Deloitte&Touche zastupujeme Ředitelství silnic a dálnic ČR při řízení jejich projektů elektronického mýta? A že i díky tomu, je účinnost výběru mýta vyšší než 99,5 %?