Oil & Gas

 • Správa a údržba majetku
 • MES

Správa a údržba majetku (Asset Management)

Společnosti, které provozují rozsáhlou infrastrukturu pro výrobu, přenos, přepravu, distribuci nebo skladování energií, musejí nepřetržitě čelit tlaku na stále efektivnější správu provozovaného majetku. Klíčem k dosažení tohoto cíle je především oblast plánování a řízení údržby, kde leží rozhodující část ovlivnitelných nákladů. Jejich výše má však také zásadní vliv na spolehlivost a bezpečnost provozovaných technologií.

Co nabízíme

Naše metody plánování údržby jsou založené na identifikaci a zhodnocení rizika spojeného s poruchou zařízení,
a proto umožňují plánovat údržbu majetku v potřebných souvislostech. Technologie, které v reálném čase sbírají
a vyhodnocují data z kritických zařízení, mohou zabránit neplánovaným výpadkům a s tím souvisejícím ztrátám. Aplikace mobilních řešení pak podporují nejen efektivní řízení pracovníků v terénu, ale zajistí také sběr informací
o skutečném stavu infrastruktury, které lze zpětně využít pro plánování údržby.

Rozvíjíme a implementujeme řešení především v těchto oblastech:

 • Údržba řízená na základě rizika, resp. skutečného stavu (Risk Based Maintenance, Condition Based Maintenance)
 • Řízení integrity potrubí (Pipeline Integrity Management)
 • Řízení a podpora pracovníků v terénu (Mobile Workforce Management)
 • Sběr, skladování a vyhodnocování dat o technologiích (Real-Time Data Management)
 • Správa projektové dokumentace pro investiční výstavbu a následnou údržbu technologických celků

Proč CGI?

 • Našimi zákazníky v oblasti správy a údržby majetku jsou nejvýznamnější společnosti v oboru jako např. Shell, NET4GAS, RWE, e.on, EnBW, EdF, EDP a další.
 • Naše řešení pro řízení údržby umožňuje obsloužit více než 95 milionů utilitních zákazníků po celém světě (elektřina, plyn, voda, teplo).
 • Podílíme se na průběžném rozvoji metodiky a informačního systému pro diagnostiku a údržbu plynovodů přepravní soustavy ČR.
 • Jako zakládající člen Institutu pro Asset Management (IAM) se podílíme na definici standardu PAS-55.
 • Naše řešení přinesla zákazníkům reálné výsledky především v oblasti snížení nákladů na údržbu a současně i jejich optimalizaci .

MES – Efektivní řízení procesů v reálném čase

Systémy typu MES (Manufacturing Execution System) představují soustavu aplikací pro plánování, operativní řízení a kontrolu procesů výrobního nebo jiného podniku provozující rozsáhlejší technologická zařízení.

MES umožňuje sbírat aktuální data o procesu z řídicích systémů a jiných zdrojů a využívat je v reálném čase prostřednictvím jednotlivých aplikací. MES přináší schopnost „Real-Time Visibility“, tj. možnost rozhodovat na základě ověřených a v reálném čase dostupných informací. Jejich využíváním lze následně optimalizovat výrobní
a jiné procesy, a tím snížit provozní náklady, zvýšit kvalitu produktů nebo služeb, snížit výši zásob a lépe využívat výrobní zařízení.

Co nabízíme

V oblasti MES nabízíme jak konzultační služby v oblasti ověření proveditelnosti a návrhu vhodného řešení, tak služby implementace a nasazení jednotlivých řešení. Vycházíme z předpokladu, že každé řešení v této oblasti musí být šité na míru potřebám konkrétního podniku a musí mít měřitelné přínosy.

Typické oblasti nasazení MES jsou:

 • Operativní řízení výroby, přepravy či distribuce
 • KPI Management
 • Monitoring stavu zařízení a podpora prediktivní údržby
 • Řízení spotřeby energií
 • Řízení kvality
 • Emisní management, vodní a odpadové hospodářství
 • Plánování výroby a dodavatelsko-odběratelského řetězce

Proč CGI?

 • Máme množství zajímavých referencí pro vedoucí světové společnosti v oblasti těžby a zpracování nerostů, plynárenství, energetiky, papírenství, petrochemie, chemie, potravinářství a procesní výroby obecně.
 • Naši konzultanti zastávají významné role v organizaci MESA International, která se zabývá definováním metod a standardů v oblasti MES, jakož i měřením úspěšnosti nasazení MES v praxi.
 • Pro návrh a implementaci řešení používáme vlastní metodologii Manufacturing Atlas, jejímž cílem je přispět dodávkou IT systémů k dosažení konkrétních přínosů pro podnikání společnosti.
 • Jsme partnerem řady tvůrců aplikací typu MES, jejichž produkty umíme implementovat a integrovat
  v prostředí zákazníka.