Management Team

Štefan Szabó
Štefan Szabó
Senior Vice-President
Business Unit Leader, CS&EE

Štefan Szabó je zodpovědný za řízení CGI v regionu CS&EE – tzn. v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a dalších zemích východní Evropy. Do společnosti přišel v prosinci roku 2009 ze slovenské pobočky mobilního operátora Telefónica O2, kde zastával post výkonného ředitele pro strategie. Dříve pracoval v tehdejším Českém Telecomu jako ředitel oddělení analýz nákladů a ziskovosti, potom ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde se zaměřil na konzultační činnost. Poté, co se PwC stala součástí IBM, byl p. Szabó jmenován nejprve vedoucím slovenské divize Business Consulting Services, později hlavním konzultantem firmy IBM Global Business Services pro telekomunikace v zemích střední a východní Evropy. Štefan Szabó je absolventem Elektrotechnické fakulty SVŠT v Bratislavě a MBA studia na University of Pittsburgh.
Petr Polák
Petr Polák
Vice-President, Czech Republic

Do firmy přišel v roce 2003 ze skupiny UNIPETROL, kde zastával pozici ředitele služeb a IT ve společnosti Chemopetrol a později ředitele a předsedy představenstva společnosti Chemopetrol BM. Do června 2006 zastával v Logica pozici operačního ředitele divize Energetika, průmysl a veřejná správa. V průběhu let řídil sektory Transport, Energetika, Manufacturing, Retail a Public. V současné době je zodpovědný za řízení aktivit v České republice.
Pavel Malínek
Pavel Malínek
Director
Business Unit Controlling, CS&EE

Do společnosti přišel ze skupiny Earth Tech CZ Group, kde zastával pozici finančního ředitele. Předtím působil ve společnostech Deloitte & Touche a PricewaterhouseCoopers. Pavel Malínek je v CGI odpovědný za vedení manažerského i daňového účetnictví a finanční řízení aktivit společnosti ve všech zemích regionu. V období leden až listopad 2008 byl pověřen funkcí generální ředitel pro region CEE.
Eva Vavrušková
Eva Vavrušková
Director
Human Resources & Communications, CS&EE

Ve společnosti CGI působí s krátkou přestávkou již od roku 1999. V rámci Logica, předchůdce CGI, zastávala různé pozice jak v delivery tak v obchodu a marketingu. Od roku 2010 zastává pozici Personální a marketingové ředitelky se zodpovědností za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a další země regionu. Vystudovala Technickou Kybernetiku na ZČU v Plzni.
Vladimír Drnek
Vladimír Drnek
Director
Legal Affairs Security Officer, CS&EE

Ve společnosti působí od roku 2008, na starosti má řízení smluvních vztahů se zákazníky a partnery a minimalizaci projektových rizik. Před příchodem do CGI působil 15 let v Hewlett-Packard na pozicích, kde měl na starosti zejména rozvíjení obchodních příležitostí v segmentu konzultací a projektů IT řešení nejprve v České republice a pak i v CEE regionu. Má vystudovanou elektrotechnickou fakultu ČVUT.
David Vajsar
David Vajsar
Vice-President
Communications

Do společnosti přestoupil v roce 2002 ze společnosti APP, kde působil jako Account Manager pro telekomunikační sektor. V Logica/CGI působil nejdříve na pozici Key Account Manager pro významné zákazníky a později jako Senior Sales Executive pro celý sektor Energetika a Utility. Do září 2015 byl zástupcem Vice presidenta pro sektor Energetika, transport a průmysl v České republice a zároveň byl členem globálního CGI teamu pro aktivity CGI v energetickém sektoru v regionu CEE (DE, NL, BE, PL, CZ, SK). Od října 2015 je zpět v telekomunikacích, v roli ředitele sektoru Communications v České republice
Jakub Jícha
Jakub Jícha
Vice-President
Energy and Utilities

Do firmy přišel v roce 2001 ze společnosti ABB, kde zastával pozici business konzultanta. Ve společnosti CGI (dříve Logica) od začátku působil primárně v oblasti energetiky a utilit, kde zastával postupně role konzultanta, projektového a programového managera, practice managera a delivery managera. Od října 2015 zastává pozici Sector Direcor pro oblast Energetiky a Utilit s celkovou odpovědností jak za obchodní aktivity, tak za dodávky služeb a projektů v této oblasti.
Jan Macek
Jan Macek
Vice-President
Financial Services

Jan Macek je zodpovědný za řízení sektoru služeb pro naše zákazníky ve finančním segmentu. Svou kariéru zahájil jako projektový manažer a následně zástupce ředitele výroby ve společnosti Walmark. Od roku 1998 získává své zkušenosti již výhradně oboru IT. Z počátku jako konzultant, obchodník a poté jako ředitel lokálního i zahraničního obchodu. Od roku 2008 se již výhradně věnuje finančnímu segmentu v České Republice. Jeho cílem je upevnit vedoucí pozici společnosti CGI v oblasti aplikace moderních technologií, outsourcingu a rozšířit nabídku CGI CEE o skupinová řešení CGI.
Ilona Kůsová
Ilona Kůsová
Vice-President
Sector Leader Energetika, Transport, Retail & Industry

Vystudovala obor Technická kybernetika na Západočeské univerzitě v Plzni.
Do společnosti nastoupila v roce 1998 jako vedoucí projektů, v průběhu let byla v pozici ředitelky Service Lines zodpovědná za řízení 300 lidí a dodávku všech projektů v rámci regionu CS&EE a v pozici Vice-President Global Delivery Centra, kde řídila dodávky služeb pro další regiony CGI, zejména Velkou Británii, Německo a USA.
V současné době je zodpovědná za všechny obchodní aktivity v sektorech Energetiky, Utilit, Retailu a průmyslu v České republice a zastřešuje oblast Transport ve všech zemích regionu.
Zdeněk Mengler
Zdeněk Mengler
Director
Global Delivery Center

Do společnosti Logica/ CGI nastoupil v roce 1995 jako Vedoucí Projektu a následně se posunul na pozice Operations Director v divizích Energetika & Utility a Telekomunikace.
Po sedmi letech odešel na stranu zákazníka jako Vedoucí Projektu ve společnostech Eurotel Praha a Home Credit & Finance Bank v Moskvě. Po této zkušenosti se v roce 2007 vrátil do Logica/CGI znovu na pozice Operations/Delivery Director postupně ve všech sektorech v regionu.
V současné době působí ve společnosti CGI jako Director se zodpovědností za řízení 230 lidí a dodávku služeb z České republiky pro další regiony CGI, zejména Velkou Británii, Německo a USA.