Management Team

Pavel Malínek
Pavel Malínek
Director
Business Unit Leader, CS&EE

Pavel Malínek je zodpovědný za řízení CGI v regionu CS&EE – tzn. v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a dalších zemích východní Evropy. Do společnosti přišel ze skupiny Earth Tech CZ Group, kde zastával pozici finančního ředitele. Předtím působil ve společnostech Deloitte & Touche a PricewaterhouseCoopers. V CGI je dále odpovědný za vedení manažerského i daňového účetnictví a finanční řízení aktivit společnosti ve všech zemích regionu.
Petr Polák
Petr Polák
Vice-President, Czech Republic

Do firmy přišel v roce 2003 ze skupiny UNIPETROL, kde zastával pozici ředitele služeb a IT ve společnosti Chemopetrol a později ředitele a předsedy představenstva společnosti Chemopetrol BM. Do června 2006 zastával v Logica pozici operačního ředitele divize Energetika, průmysl a veřejná správa. V průběhu let řídil sektory Transport, Energetika, Manufacturing, Retail a Public. V současné době je zodpovědný za řízení aktivit v České republice.
Eva Vavrušková
Eva Vavrušková
Director
Human Resources & Communications, CS&EE

Ve společnosti CGI působí s krátkou přestávkou již od roku 1999. V rámci Logica, předchůdce CGI, zastávala různé pozice jak v delivery tak v obchodu a marketingu. Od roku 2010 zastává pozici Personální a marketingové ředitelky se zodpovědností za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a další země regionu. Vystudovala Technickou Kybernetiku na ZČU v Plzni.
Vladimír Drnek
Vladimír Drnek
Director
Legal Affairs Security Officer, CS&EE

Ve společnosti působí od roku 2008, na starosti má řízení smluvních vztahů se zákazníky a partnery a minimalizaci projektových rizik. Před příchodem do CGI působil 15 let v Hewlett-Packard na pozicích, kde měl na starosti zejména rozvíjení obchodních příležitostí v segmentu konzultací a projektů IT řešení nejprve v České republice a pak i v CEE regionu. Má vystudovanou elektrotechnickou fakultu ČVUT.
David Vajsar
David Vajsar
Vice-President
Communications

Do společnosti přestoupil v roce 2002 ze společnosti APP, kde působil jako Account Manager pro telekomunikační sektor. V Logica/CGI působil nejdříve na pozici Key Account Manager pro významné zákazníky a později jako Senior Sales Executive pro celý sektor Energetika a Utility. Do září 2015 byl zástupcem Vice presidenta pro sektor Energetika, transport a průmysl v České republice a zároveň byl členem globálního CGI teamu pro aktivity CGI v energetickém sektoru v regionu CEE (DE, NL, BE, PL, CZ, SK). Od října 2015 je zpět v telekomunikacích, v roli ředitele sektoru Communications v České republice
Jakub Jícha
Jakub Jícha
Vice-President
Energy and Utilities

Do firmy přišel v roce 2001 ze společnosti ABB, kde zastával pozici business konzultanta. Ve společnosti CGI (dříve Logica) od začátku působil primárně v oblasti energetiky a utilit, kde zastával postupně role konzultanta, projektového a programového managera, practice managera a delivery managera. Od října 2015 zastává pozici Sector Direcor pro oblast Energetiky a Utilit s celkovou odpovědností jak za obchodní aktivity, tak za dodávky služeb a projektů v této oblasti.
Jan Macek
Jan Macek
Vice-President
Financial Services

Jan Macek je zodpovědný za řízení sektoru služeb pro naše zákazníky ve finančním segmentu. Svou kariéru zahájil jako projektový manažer a následně zástupce ředitele výroby ve společnosti Walmark. Od roku 1998 získává své zkušenosti již výhradně oboru IT. Z počátku jako konzultant, obchodník a poté jako ředitel lokálního i zahraničního obchodu. Od roku 2008 se již výhradně věnuje finančnímu segmentu v České Republice. Jeho cílem je upevnit vedoucí pozici společnosti CGI v oblasti aplikace moderních technologií, outsourcingu a rozšířit nabídku CGI CEE o skupinová řešení CGI.
Ilona Kůsová
Ilona Kůsová
Vice-President
Sector Leader Energetika, Transport, Retail & Industry

Vystudovala obor Technická kybernetika na Západočeské univerzitě v Plzni.
Do společnosti nastoupila v roce 1998 jako vedoucí projektů, v průběhu let byla v pozici ředitelky Service Lines zodpovědná za řízení 300 lidí a dodávku všech projektů v rámci regionu CS&EE a v pozici Vice-President Global Delivery Centra, kde řídila dodávky služeb pro další regiony CGI, zejména Velkou Británii, Německo a USA.
V současné době je zodpovědná za všechny obchodní aktivity v sektorech Energetiky, Utilit, Retailu a průmyslu v České republice a zastřešuje oblast Transport ve všech zemích regionu.
Zdeněk Mengler
Zdeněk Mengler
Director
Global Delivery Center

Do společnosti Logica/ CGI nastoupil v roce 1995 jako Vedoucí Projektu a následně se posunul na pozice Operations Director v divizích Energetika & Utility a Telekomunikace.
Po sedmi letech odešel na stranu zákazníka jako Vedoucí Projektu ve společnostech Eurotel Praha a Home Credit & Finance Bank v Moskvě. Po této zkušenosti se v roce 2007 vrátil do Logica/CGI znovu na pozice Operations/Delivery Director postupně ve všech sektorech v regionu.
V současné době působí ve společnosti CGI jako Director se zodpovědností za řízení 230 lidí a dodávku služeb z České republiky pro další regiony CGI, zejména Velkou Británii, Německo a USA.