Konzultační služby

Jak zlepšit výkonost vaší společnosti? Jak připravit vaší firmu na nové možnosti rozvoje nebo na nástrahy různých regulací a rizik?

Náš zkušený tým konzultantů stojí na síle mezinárodní společnosti CGI budované již od roku 1976 a disponuje nemalými znalostmi z různých odvětví. Nabídneme Vám řešení, která přinesou opravdové ekonomické hodnoty. Neřešíme pouze složité otázky, které vás momentálně sužují, ale budujeme řešení s výhledem do budoucnosti
a důrazem na jeho dlouhodobé efektivní udržení. Úspěch našich řešení je výsledkem unikátního přístupu
k problémům cestou naslouchání, konzultací, inovací a partnerství s našimi klienty.

Tisíce našich konzultantů napříč celou CGI pomohlo k úspěchu největším světovým společnostem, státním organizacím, ale i menší subjektům hledajících efektivní řešení založené na nejmodernějších technologiích.

Zkušenosti a odbornost:

  • Zastupování klientů v komplexních problematikách
  • Tvorba studií proveditelnosti řešení
  • Navrhování strategií
  • Optimalizování procesů
  • Řešení problematiky řízení projektů
  • Stanovení kritérií pro řízení výkonnosti
  • Příprava analýz tržních trendů