ERP SAP

ERP SAP

Produkty společnosti SAP patří mezi nejlépe hodnocené aplikace a nástroje
v kategoriích od středních podniků až po velké nadnárodní korporace. Společnost CGI   IT Czech Republic se mimo jiné specializuje na produkty SAP, o čemž svědčí její tým více než 100 konzultantů a programátorů pro oblast SAP a také fakt, že CGI je certifikovaným SAP partnerem pro prodej produktů a řešení (Value Added Reseler) a jejich podporu a údržbu (Support Partner).

SAP Partner

CGI má dlouholeté zkušenosti s produkty a aplikacemi společnosti SAP, zvláště pak v oblasti:

 • ERP – Enterprise Resource Planning – řízení podnikových zdrojů
  • Moderní a plně integrovaný základní stavební kámen pro vaše podnikové procesy jako jsou
   • Finanční agendy
    • Účetnictví, včetně možnosti paralelního vedení IFRS a lokálního GAAP
    • Manažerské účetnictví – controlling
    • Majetkové agendy
    • Řízení rozpočtů
    • Správa a údržba nemovitostí včetně nájmů a pronájmů
   • Logistické agendy
    • Materiálové hospodářství
    • Nákup
    • Skladování
    • Prodej
    • Řízení kvality
    • Výroba
   • Lidsko-zdrojové agendy
    • Evidence zaměstnanců včetně organizační struktury
    • Mzdy
    • Vzdělávání
   • Workflow
   • Řada dalších funkcionalit napříč celým systémem
 • CRM – Customer Relationship Management – řízení vztahu se zákazníky
  • Inovativní a vysoce produktivní nástroj, kterým efektivně a rychle získáte nové a udržíte stávající zákazníky. Tento nástroj bude pružně podporovat:
   • Marketing
   • Prodej vašich produktů a služeb
   • Zákaznický servis
   • Řízení partnerských kanálů
   • Řízení komunikačního centra
   • Řízení obchodní komunikace
   • Řízení podpory prodeje
 • SRM – Supplier Relationship Management – řízení vztahu s dodavateli
  • Systém pro rozšířenou podporu nákupních procesů, který vám umožní efektivně spravovat a řídit vaše vztahy s dodavateli, což přináší úsporu výdajů v oblasti nákupu. K tomuto vám může sloužit:
   • Spolupráce s dodavateli prostřednictvím elektronické komunikace a jejich hodnocení
   • Operativní nákup (e-Procurement)
   • Strategický nákup (Sourcing)
   • Workflow
 • IS-U – Industry Solution for Utilities – odvětvové řešení pro utilitní společnosti
  • Řešení pro podporu procesů energetických společností – od zpracování měření, řízení odečtů, správu přístrojů, fakturaci energií i souvisejících služeb, řízení pohledávek až po komunikaci na energetickém trhu. ISU je úzce integrováno se SAP CRM, v rámci kterého je realizována podpora řízení vztahu se zákazníky, specificky zaměřená na energetické prostředí.
 • IS-T (RM-CA) – Industry Solution for Telecommunication – odvětvové řešení pro telekomunikační společnosti
  • Robustní, dynamické a efektivní řešení pro správu, údržbu a vymáhání pohledávek a závazků vzniklých z telekomunikačních služeb postavené na základní funkcionalitě FI-CA.
 • BI / BW – Business Intelligence / Business Warehouse
  • Řešení Business Intelligence poskytují historické, současné i prediktivní zobrazení obchodních operací na základě dat získaných z datového skladu (úložiště informací) nebo přímo z provozních systémů. Běžné funkce BI aplikací zahrnují OLAP, reporting, podporu analýz, přehledové zobrazení (dashboard, balanced scorecard), dolování dat, podnikové řízení výkonnosti (CPM) a prediktivní analýzy.
  • Řešení SAP Business Warehouse (SAP BW), založené na platformě SAP NetWeaver Business Intelligenceje plně integrované do portálového řešení reprezentovaného produktem SAP Enterprise Portal (SAP EP). Datový sklad postavený na produktu SAP BW je také úzce integrován se SAP Enterprise systémy (jako např. ERP, CRM, SRM apod.). Další jeho výhodou je, že obsahuje předdefinované řešení Business Content, které poskytuje již přednastavené struktury pro implementaci reportingu.
 • Rodina produktů Business Object – inovativní řešení, které umožňuje práci s nestrukturovanými informacemi a přesouvá práci s informacemi z rukou IT do rukou běžných uživatelů.
  • Dashboards – efektivní a uživatelsky velmi přívětivé prostředí pro vizualizaci a okamžité vyhodnocení dat prostřednictvím dynamických grafů, budíků, měřidel a tabulek.
  • Web intelligence – umožňuje uživatelům flexibilní odpovědi na jejich obchodní otázky, obsahuje intuitivní ad-hoc nástroje pro ad-hoc výkaznictví a interaktivní analýzy, a to nejen na webu nebo počítači, ale též v mobilním zařízení.
  • Cristal Reports – výkonná, uživatelsky přívětivá aplikace, která vám pomůže získat informace ke správnému rozhodnutí ve správném čase a ve správném formátu.
  • BPC – Business Planning and Consolidation – řešení určené pro efektivní plánování a konsolidaci včetně robustního schvalovacího procesu. Toto řešení vám umožní kvalitně a rychle plánovat
   a konsolidovat bez ohledu na to, v kolika a jakých systémech jsou zdrojová data uložena.
 • MP – Mobile Platform – moderní a robustní mobilní platforma, plně integrovaná s produkty SAP, která vám zabezpečí vysoce efektivní práci vašich zaměstnanců, bez ohledu na to, kde se nacházejí a jaké činnosti vykonávají.
 • A řady dalších produktů a řešení na platformě SAP.

V oblasti SAP vám CGI nabízí kvalitní mix funkčních a technických dovedností, vyvážený poměr senior konzultantů, odborníků na střední úrovni a juniorních konzultantů v široké škále služeb:

 • Plný outsourcing vašich IT služeb
 • Dlouhodobou podporu a údržbu vašich systémů
 • Přípravu, návrh a implementaci dlouhodobé strategie nejen pro oblast SAP
 • Procesní a systémovou optimalizaci a automatizaci
 • Implementace nových systémů / řešení
 • Upgrade současných systémů na nové verze včetně standardizace
 • Návrhy a implementaci změn jakéhokoliv rozsahu
 • Řešení architektury systémů
 • Integraci řešeni SAP na vaše současné systémy včetně webů
 • Datovou a dlouhodobě důvěryhodnou digitální archivaci (elektronické dokumenty)
 • Kontrolu kvality projektů a dodávek externích subjektů
 • Řadu dalších služeb dle vašich potřeb a požadavků

CGI disponuje krom standardních konzultantů také Global Delivery Centrem, které je považováno za „SAP Centre of Excellence”. Toto centrum se podílí na SAP Bázových a vývojových službách a dodávkách projektů pro naše globální a lokální zákazníky. Spolupracuje s firmami ze všech odvětví, od pivovarů a energetických podniků až po finanční instituce a vládní orgány zahraniční i lokální. Konzultanti nejen z tohoto centra jsou připraveni pracovat také v zahraničí nebo vzdáleným přístupem.

Kompetence v SAP (pdf)