CGI Centaur

Komplexní platforma pro řízení rizik

CGI Centaur je univerzální otevřená platforma pro řízení rizik, zaměřená na detekci podvodů v reálném čase (FDS – Fraud Detection System), specializaci na „Poznej svého klienta“ (KYC - Know Your Customer) a zabezpečení transakcí proti praní špinavých peněz (AML – Anti Money Laundering). Pomocí CGI Centaur mohou finanční instituce v reálném čase monitorovat transakce klientů, vyhodnocovat je a identifikovat možné podvody či odchylky oproti standardnímu chováni. CGI Centaur také může sledovat kroky a chování zákazníků s cílem identifikovat případné aktivity spojené s praním špinavých peněz.

Prostřednictvím modulu CGI Centaur pro case management lze nastavit správu incidentů, jejich sledování a postup jejich řešení. Risk analytici jsou také schopni použít historická data k vyhledávání nových vzorců podvodů. CGI Centaur umožňuje manažerům připravovat řadu reportů, zpráv a statusů na míru konkrétním potřebám společnosti.

Cílem CGI Centaur je pomoci finančním institucím hned na třech úrovních: Chránit sebe a své zákazníky, snížit náklady na obranu proti podvodům a plnit stávajících i nadcházejících regulatorních požadavky.

Shrnutí hlavních benefitů CGI Centaur

All-in-one platforma – FDS, AML, KYC/CDD

 • Systém detekce fraudů, KYC/CDD a AML na základě pokročilé analýzy a machine learning modulu.
 • Všechny moduly jsou poskytovány prostřednictvím jedné platformy, jediné implementace a jediné licence.
 • Implementované procesy jsou v souladu s nejnovějšími i chystanými regulatorními předpisy.
 • Vysoce výkonný engine, který kontroluje a vyhodnocuje stovky transakcí za sekundu v reálném čase s odezvou v řádu milisekund. Podpora okamžitých i online plateb.
 • Implementována technologie Machine Learningu pro vylepšení výkonu systému a detekce fraudů v budoucnu.
 • Podpora Big Data analýzy a propojení s Machine Learningovým rozhraním.

Kompletní pokrytí datových kanálů

 • Plná kontrola nad rozhodovacími procesy a možnosti jejich úprav vlastními prostředky.
 • Zpracovaná kompletní datová vertikála – od identifikace zařízení klienta až po pokročilou behavioralní analýzu klienta přes více kanálů.
 • Schopnost integrovat nestandardní interní a externí zdroje dat.
 • Architektura umožňující implementaci řešení třetích stran pro pokročilou identifikaci klientského zařízení, case management nebo jiných komponent na žádost klienta.
 • Zpracování všech standardních kanálů digitálního bankovnictví, stejně jako interních a externích zdrojů dat přes out-of-the-box rozhraní.

Investiční a provozní efektivita

 • Self-learning pravidla a návrhy na optimalizaci stávajícího nastavení pro zlepšení detekce fraudů a snížení „false positive“ nálezů
 • Úspory nákladů díky spolehlivějšímu zjišťování rizik s využitím Big Data a prediktivní analýzy propojené s modely Machine Learning.
 • Úspory nákladů díky sníženým výdajům na autentizaci zákazníků, automatizaci procesů a redukci provozních cen.
 • Podrobný přehled o celkové bezpečnostní situaci banky prostřednictvím reportů, analýz a vizualizací.
 • Kompletní implementace od šesti měsíců.
 • Integrovaný CMS – Case Mamagement System.
 • Podpora „Active-Active“ a „Rolling updates“ pro vysokou dostupnost a škálovatelnost

Pro více informací o CGI Centaur nás kontaktujte.