08. maj 2013

Digitaliseringsstyrelsen har netop godkendt overtagelsesprøven af den fællesoffentlige fjernprintløsning Strålfors Connect, efter at fem offentlige myndigheder har gennemført pilotafprøvning af løsningen.

Strålfors Connect er en fællesoffentlig løsning, der er baseret på offentlige standarder, og som gør det nemt for myndigheder at sende digital post til borgere og virksomheders digitale postkasse, uden at den enkelte medarbejder skal forholde sig til, om modtageren er tilmeldt digital post eller skal have posten sendt i papir. Løsningen udbydes efter rammeaftale med Digitaliseringsstyrelsen og myndighederne kan derfor tilslutte sig uden forudgående udbud.
Kilde: http://www.cedi.dk/node/5652

CGI har, som underleverandør til Strålfors, etableret selve it-løsningen, ligesom driften af Strålfors Connect varetages af CGI.

For yderligere information kontakt
Lotte Rea
E: lotte.rea@cgi.com
M: 29 48 06 88