Store virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes anvender PROCOS til nøgleområder i deres produktion, og forklaringen er indlysende. Anvendelsen af PROCOS giver en række oplagte fordele for kunden:

  • Stabilitet, sikkerhed og kvalitet
  • Lave etablerings- og levetidsomkostninger
  • Brugervenlighed ved både opsætning og løbende drift af systemet
  • Stærke muligheder for integration mod systemer til produktionsplanlægning
  • Understøttelse af gængse markedsstandarder som S88 og S95
  • Understøttelse af arbejdsgangene omkring validering og myndighedsgodkendelser

Standardiseret og modulopbygget system

PROCOS er baseret på standardiserede platforme og teknologier, hvilket betyder, at systemet er i stand til optimalt at udnytte den fremdrift og udvikling, der er i markedet.
PROCOS er et modulopbygget system designet således, at du kan starte med en lille konfiguration - og udbygge systemet til et stort sammenhængende procesautomatiseringssystem med mange tusinde input/output.