Mængden af strukturerede, ustrukturerede, digitale og analoge informationer stiger hurtig. En myriade af alle slags forretningsmæssige oplysninger, hvad enten de er vigtige eller ikke vigtige, fortrolige eller offentlige, er tilgængelige i mange dokumentformater. Det kan være i form af tegninger, manualer, billeder, tilbud, Gantt-diagrammer, Office-dokumenter, notater, memoer, rapporter og emails.

HVORFOR AXTENSION® ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT?

Alle disse data anvendes i hele virksomheden, og den omfattende mangfoldighed af dokumenter gør, at effektiv dokumentstyring er en særdeles kompleks udfordring.

Dokumentstyringen i standard Dynamics AX 2009 og Dynamics AX 2012 er i mange situationer ikke i stand til at håndtere denne udfordring på en hensigtsmæssig måde. Derfor anbefaler vi vores Dynamics AX-kunder ECM til at bygge bro mellem denne ustrukturerede samling af dokumenter og det strukturerede miljø, der stilles til rådighed i Dynamics AX.

HVAD ER AXTENSION® ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT?

AXtension® Enterprise Content Management:

  • Er et tilkøb til Dynamics AX 2009 eller Dynamics AX 2012, der erstatter standard dokumenthåndtering i Dynamics AX med ECMdokumenthåndtering. ECM fungerer derfor alle de steder i Dynamics AX, hvor man kan vedhæfte dokumenter.
  • Udgør et fleksibelt link mellem strukturerede og ustrukturerede data og kan tilknyttes flere Dynamics AX records. For eksempel kan den samme tegning åbnes fra produkttabeller, en BOM-linje, produktionsordren og salgslinjen uden, at der ligger kopier spredt rundt flere steder.
  • Har funktioner til nemmere at overskue alle relaterede dokumenter uden at skulle navigere rundt i Dynamics AX for at få overblikket og finde dokumenterne.
  • Eliminerer behovet for at sende tegninger pr. e-mail eller i papirform. Du sender ganske enkelt et link til din partner eller kollega, og de kan derefter downloade og se den seneste version af produktinformationen.
  • Giver en række specifikke PDM-funktioner, som fx produktkategorisering, en godkendelsesprocedure og mulighed for preview.

Lyder det interessant?

Tag en dialog med os, kontakt:

Uffe Pallesen
Director
M: +45 52 18 53 35
E: uffe.pallesen@cgi.com