Primary tabs

CSR (Corporate Social Responsibility) har været en af CGI’s kerneværdier siden starten i 1976. Hos CGI er CSR opdelt i to niveauer: globalt og lokalt, hvor de lokale aktiviteter bl.a. omfatter det at udvikle initiativer, der passer i den lokale sammenhæng.

Vi tror på, at dette engagement er med til at bane vejen for en lovende fremtid for de kommende generationer.

At blive ansat i CGI giver dig mulighed for at deltage i udviklingen af det samfund, hvor vi lever og arbejder. Det giver dig mulighed for at tage medansvar og agere på en socialt ansvarlig og innovativ måde.

De vigtigste indsatsområder i Danmark er miljø, arbejdsplads og lokalsamfund. CGI deltager aktivt i samarbejdet mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner, og medarbejderne opfordres til at tage del i forskellige miljømæssige initiativer som for eksempel at spare på strømmen, reducere papirforbruget og dele bil med kolleger. 

  • Vi tilbyder vores medarbejdere sundheds-, trivsels- og medejerprogrammer. Gode arbejdsforhold skal sikre vores medarbejderes udvikling og engagement
  • I samarbejde med vores kunder skaber vi energi- og miljøvenlige løsninger
  • Vi støtter også velgørende formål – de seneste år har vi valgt at støtte familier med kræftramte børn
  • CGI støtter lokalsamfundene med projekter, der forbedrer de sociale, økonomiske eller miljømæssige vilkår
  • Vi tænker på miljøet, når vi udvikler bæredygtige arbejdsprocesser, deltager i grønne aktiviteter og tilbyder miljøvenlige it-løsninger
  • Vi støtter Danmarks omstilling til vedvarende energi og har derfor forpligtet vores el-leverandør til at indkøbe strøm fra havvindmøller

Læs mere om CGI's sociale ansvar i vores Corporate Social Responsibility Report Fiscal year 2020

CSR
Knæk Cancer støttelogo 2020