Forsikring

Få den største fordel

Med det pres finanssektoren er under, er der stor efterspørgsel på øget it-effektivitet. Så du kan udvikle en forretningsplan, der reducerer omkostningerne, men forbedrer effektiviteten. Så dine produkter kan komme hurtigere på markedet, og så du kan søge afsætning på nye markeder med innovative produkter, der kan øge dine indtægter. Herudover skal du tænke på risikostyring, og du skal efterleve lovkrav uden at øge driftsomkostningerne.

Kend dine kunder – så du ikke blot beholder dem, men også skaber mulighed for mersalg af andre produkter. Vi har den nødvendige kompetence til at skabe de innovative løsninger, som du har brug for med henblik på at:

  • reducere de totale omkostninger - vi hjælper dig med at afgrænse og fjerne systemer, der overlapper hinanden, eller som ikke længere bliver brugt.
  • øge effektiviteten - gennem processtyring af din virksomhed. Med workflow og document management automatiserer du din måde at arbejde på og reducerer driftsomkostningerne.
  • opnå lavere priser - med business process outsourcing, som også giver dig en bedre forståelse for din måde at arbejde på.
  • øge din konkurrenceevne - her begynder din rejse mod en bedre og mere effektiv virksomhed, der hurtigere kan få produkterne på markedet. Vi bruger vores ekspertise inden for applikationer og udvikling til at få dig i gang. Kombineret med Straight Through Processing, fleksible produkter og distribution på tværs af kanaler åbner vi for øget indtjening og øget salg til meget lavere omkostninger.
  • styre risici - så du har et fuldstændigt overblik over dine forretningstiltag. Du har de nødvendige systemer til at indsamle data, så du kan efterleve lovkravene, både nationale og internationale, og opnå fordele, når vilkårene ændrer sig.

Vi kan rådgive dig med ekspertviden om forsikringsprodukter og lovkrav. Og vi understøtter den viden med vores kompetencer inden for nye forretningsgange, systemintegration og outsourcing. Således kan vi hjælpe dig med produktdistribution, produktgarantier, administration, skadesanmeldelser, forsikringssvindel, pensioner og kapitalforvaltning.