Kommunikation mellem virksomhed og samarbejdspartnere er, og har altid været, en væsentlig parameter for at kunne imødekomme krav og forventninger.

ELEKTRONISK SAMHANDEL ER BUSINESS TO BUSINESS

Virksomheden leverer forskellige typer dokumenter til kunder og leverandører, som så svarer igen med nye dokumenter. Det typiske eksempel er et ordre- og fakturaflow, men det kan være alle former for kommunikation og transaktioner, som er værdiskabende for begge parter. Ofte foregår den kommunikation ved at dokumenterne skrives ud og sendes med posten. Men i takt med at virksomheden, kundekredsen, antal leverandører osv. vokser, samt krav til fleksibilitet, rettidighed og dokumentation er stødt stigende, er kommunikationen i sig selv blevet et omkostningstungt led.

Elektronisk samhandel er kommunikation mellem business to business og giver mulighed for at reducere omkostningerne markant - samtidig med at kvaliteten højnes.

CGI´S FRAMEWORK FOR ELEKTRONISK SAMHANDEL

Enhver virksomhed har ”dens egen” måde at drive forretning på, og det smitter af på den elektroniske handel. Dette medfører, at der er varierende krav til systemer, og ikke mindst til samarbejdspartnere, med henblik på fleksibilitet og rentabilitet.

CGI har udviklet et framework for elektronisk samhandel baseret på Microsoft BizTalk Server, som blandt andet er et fleksibelt værktøj til håndtering af alle elektroniske transaktioner mellem virksomhed og samarbejdspartnere.

Standarder

Vores framework for elektronisk samhandel bygger på de mest anvendte standarder for dokumentudveksling i Danmark. Herunder EdiFact og OIOUBL, men også internationale standarder som X12 og UBL. Derudover understøttes de fleste proprietære eller hjemmelavede dokumentformater, så virksomhedens interne systemer kan fungere som sædvanligt uden behov for ændringer.

Fleksibilitet

Vi tilbyder en platform, som opererer ud fra en fælles kerne, men som kan tilpasses til den enkelte samarbejdspartners behov. Systemet udvides efter behov, og der er hverken en øvre eller nedre grænse for, hvor mange samarbejdspartnere man kan have. Systemet er heller ikke afhængigt af bestemte ERP-systemer. Det betyder ikke noget, om du anvender Dynamics AX, SAP, noget helt tredje eller ligger i skyen.

YDERLIGERE INFORMATION

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Torben Christiansen hos CGI:

M: 29 48 11 23
E: torben.christiansen@cgi.com