Oblast zpracování plateb je ovlivněna především rostoucími požadavky na automatizaci, efektivitu a rychlost všech procesů. CGI nabízí komplexní pokrytí této oblasti – od konzultačních služeb, přes konkrétní produkty a řešení pro zpracování plateb, až po outsourcing.

Problematika zpracování plateb se týká nejen bank a finančních institucí, ale v podstatě všech organizací. Řadu systémů pro zpracování plateb jsme úspěšně zavedli u největších světových bank i velkých korporací.

V případě bank a finančních institucí jde zejména o implementace centralizovaných řešení,

která zajišťují komplexní zpracování vysokého objemu platebních transakcí, a to jak domácích (korunových), tak mezinárodních – eurových i ne-eurových.

Zejména v oblasti zpracování transakcí splňujících standardy SEPA (Single Euro Payment Area – jednotná platební oblast euro) lze CGI označit jako leadera na českém a slovenském trhu. Protože v této oblasti působíme již od samotného počátku a navíc spolupracujeme s nejvýznamnějšími hráči na trhu (a to v celoevropském měřítku), dokážeme nabídnout služby a produkty jak pro největší poskytovatele platebních služeb, tak i pro zákazníky s nižšími nároky na objem a komplexitu zpracování transakcí.

Produkty, které CGI v této oblasti vyvíjí a implementuje, splňují nejvyšší nároky z hlediska rychlosti, komplexity i bezpečnosti zpracování transakcí a poskytují moderní platformu pro zpracování všech typů plateb pro jakoukoliv finanční instituci.

Korporátním zákazníkům nabízíme řešení podporující širokou paletu služeb – od správy pohledávek, přes řízení výplat různých druhů dávek ze strany státních organizací, podporu fakturace a párování plateb, až po clearingové služby v rámci obchodních skupin či správu SEPA mandátů pro inkasní způsob plateb.

V segmentu zpracování plateb se aktivně účastníme legislativních a transformačních procesů, například v rámci spolupráce s EPC (European Payments Council). Díky tomu jsme schopni vám pomoci s těmito změnami aktivně pracovat a posilovat vaši konkurenceschopnost i pozici na trhu.

Poskytujeme rovněž komplexní služby v oblasti SWIFT. Jedná se především o konzultace, připojení instituce k systému SWIFT, podporu a údržbu provozu SWIFT pracoviště zákazníka a revize systému SWIFT.