REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Klade účastníkům energetických trhů v EU za povinnost oznamovat do evropské databáze agentury ACER data z obchodních transakcí.

Společnost CGI IT Czech Republic nabízí účastníkům energetického trhu službu pro zajištění povinností reportingu v rámci REMIT. CGI jako nezávislý certifikovaný RRM (Registered Reporting Mechanism) zajistí bezpečné a důvěrné předávání obchodních dat účastníků do evropské databáze ACER.

Služba pro zajištění reportingu obchodních dat do databáze ACER – REMIT je založena na následujících principech:

 • Společnost CGI IT Czech Republic s.r.o. zajišťuje roli RRM pro reporting obchodních dat
 • Služba CGI REMIT Reporting Service zajišťuje přijetí dat od účastníka jedním z dohodnutých způsobů podle předpokládaného rozsahu dat, možností systému účastníka a dalších preferencí
 • Služba zajišťuje předání dat do systému REMIT
 • Výsledky zpracování a potvrzení jsou zpět předány zvoleným způsobem
 • Předávání obchodních dat je zabezpečeno na vysoké úrovni a splňuje požadavky na důvěrnost zpracování předávaných informací.
 • Služba je zajišťována z datového centra CGI v Praze
CGI REMIT Reporting Service

Pro přístup ke službě je možné využívat následující možnosti:

 • Webový přístup. Pro účastníky, jejichž reporting pro REMIT zahrne jednotky transakcí za měsíc je nejjednodušší cestou zadat transakce přímo pomocí našeho webového rozhraní. 
 • Předávání dat ve formátu ACER XML. V případě, že systém účastníka generuje data přímo ve formátu XML požadovaném ACER, zajistí služba CGI jejich předávání přímo do systému ACER.
 • Předávání dat a jejich transformace do formátu ACER XML zajištěná službou CGI. Pro účastníky, kteří jsou schopni generovat data v dohodnutém formátu (CSV, XML) zajistí služba CGI konverzi do/z formátu ACER a předání dat do systému ACER.

Systém poskytne přehledný reporting provedených transakcí včetně informací o jejich stavu z hlediska zpracování / potvrzení dat v databázi REMIT.  Účastník může využívat jakékoli z uvedených rozhraní dle vlastní volby.

 

Bezpečnost a důvěrnost dat

Bezpečnost a zachování důvěrnosti dat je v oblasti předávání obchodních dat prioritou.  Pro zabezpečení služby a systému CGI REMIT Reporting jsou nastaveny nejvyšší bezpečnostní standardy.

Pro zabezpečení systému jsou využity následující prvky:

 • Elektronické zabezpečení dat zadávaných účastníkem
 • Zabezpečení webového přístupu a služeb TLS protokolem
 • Autentizace X. 509 certifikátem anebo dvoufaktorovou autentizací.

 

Flexibilita a další rozvoj

Služba CGI REMIT Reporting je koncipována tak, aby byla snadno přizpůsobitelná individuálním požadavkům účastníků. Současně garantujeme, že řešení bude reflektovat budoucí změny a požadavky na reporting dat.

CGI REMIT reporting service (whitepaper):

REMIT PDF

English version of whitepaper here